Важливість контрольних робіт

         

Велику значимість має систематичне оцінювання знань, умінь та навичок, які навчаються набувають результатів навчання їх математики. Цей аспект, що учні впізнають: те, що вони вживають, буде перевірено, сприятиме збільшенню їх відповідальності у навчанні, створить стимул для уважної роботи та загального закріплення вивченого на уроках. Крім того, здатність тому, що у ребят з’являється серйозне відношення до самої процеси.

Критерії оцінки

Актуальним стає відсутність конкретних критеріїв, що визначають виставлення оцінок по предмету – на це слід звернути особливу увагу. Наприклад, завдання, вирішена абсолютно однаково, або ж теорема, розказана школярем біля дошки. Вони можуть бути оцінені по-різному у різних вчителів. Крім того, всім відома п’ятибальна система оцінювання результатів роботи учнів не збігається з існуючим станом справ. Особливо, якщо педагог організує перевірку нового матеріалу або вже вивченого, але представленого через систему актуальних способів, прийомів. Більшість викладачів, починаючи заняття, перевіряють в учнів то, що було задано на будинок. Однак слід усвідомлювати, що такий підхід при перевірці знань не є результативним, не приносить ефекту, тому що ті школярі, які в цей період нічого не відповідають, цілком можуть відволіктися на якісь свої заняття. Тоді ніякого ефекту і користі від такого заняття не буде. Саме тому багато вчителів, які мають великий стаж роботи, намагаються втягнути в один і той же час якомога більшу кількість хлопців, реалізуючи як письмовий, так і усний способи перевірки знань. А потім починають пояснювати нову тему. З цього випливає, що вчитель, який має високу кваліфікацію, постійно, системно становить конкретне планування теми з математики.
Контрольна робота

Цей представлений вище усний спосіб перевірки знань учнів можна застосовувати на будь-якому етапі заняття. Крім того, за допомогою цього способу знання учнів можна перевірити як у всього класу, так і індивідуально. Також з’являється можливість з’ясувати рівень розуміння матеріалу школярем, впевненість дитини в своїх знаннях, готовність їх доводити, ступінь вміння передати змісту вивченого матеріалу правильно і грамотно і так далі.

Для чого потрібні оцінки

Переваги перевірки знань у всього класу полягає в тому, що вона дає можливість обміркувати свою відповідь всім учням, усім разом просуватися до вірних відповідей, висновків і рішень.

Крім того, з’являється можливість організувати і провести перевірочні презентації з математики, самостійні роботи разом з індивідуальним опитуванням декількох учнів. Щоб виключити можливість списування учнями, поки педагог проводить опитування інших хлопців, найкраще розділити за варіантами завдання. Ці варіанти можуть бути взяті або з методичних посібників, або відібрані самим педагогом. Такі роботи можуть бути проведені як на самому початку заняття (тоді навчаються будуть підготовлені до подачі нових знань), так і на етапі закінчення як закріплення вивченого розділу.

Також є диктанти з математики, які застосовуються з метою створити умови для звикання школярів до знаків і графіку завдань з математики, для розуміння того, що все математичні завдання вимагають письмової форми запису, а також для засвоєння формат запису і зовнішнього вигляду головних конструкцій алгебри. Коли вчитель проводить подібний диктант, він сам читає приклади. Школярі в цей час здійснюють запис цих прикладів в зошиті.

Періодично педагог проводить підсумкові контрольні роботи, займаючи одне заняття, а іноді і декілька. Такі уроки створюють умови для закріплення знань по всьому розділу. Зазвичай вчитель вони можуть бути проведені в кінці чверті, триместру або навчального року. Такі уроки містять завдання за весь курс математики. Результат – річна відмітка, яка стане значущою в атестаті зрілості школяра.

(Visited 327 times, 1 visits today)